Produkty chemiczne

Produkty chemiczne


Tylko czysta i precyzyjna obróbka naszych połączeń kablowych do zastosowań w zakresie niskiego i średniego napięcia zapewnia niezbędne bezpieczeństwo. Dzięki środkom czyszczącym, ochronnym, smarom i środkom uszczelniającym można skompletować zestaw i przygotować się do wzorowego, a przede wszystkim bezpiecznego montażu.

52 Produkty