ZS-PSA (G+H+3Pb)

Jednorazowy zestaw dodatkowy
do przygotowania papierowy przewód masowy