SMHSV3-1...MS6

Mufa przelotowa 3-żyłowa
z kabli 3-żyłowych na 1-żyłowe o izolacji wytłaczanej do 7,2 kV