POWER GEL

Żel 2-składnikowy na bazie silikonu
do doszczelniania puszek instalacyjnych przelotowo-odgałęźnych