GG

2-componenten PUR hars
beperkte gevarenklasse, zonder opleiding